Podanie o pracę

Podanie o pracę często mylone jest z listem motywacyjnym. Pomimo zbliżonej formy dokumenty te nie są tożsame

Zasadnicza różnica polega na tym, że podanie ma krótszą formę i
jest prośbą o przyjęcie do pracy na konkretne stanowisko. Natomiast
list motywacyjny może być ogólną prezentacją kandydatury na
pracownika danej firmy.

Podanie o pracę składa się,
podobnie jak list motywacyjny, z następujących
elementów:

1. Dane kandydata oraz data
W prawym
górnym rogu kartki należy umieścić dane: imię i nazwisko, adres, nr
telefonu, natomiast w lewym górnym rogu napisać aktualną datę i
miejscowość.

2. Adresat
Podanie zawsze kierować
trzeba do konkretnej osoby. Należy podać jej imię,
nazwisko, tytuł i dokładny adres firmy, bądź instytucji.

3. Forma zwrotu
Dobrze jest zwracać
się \“Szanowny Panie\”, \“Szanowna Pani\“ następnie można
podać nazwisko, bądź tytuł naukowy lub zawodowy np. Szanowny Panie
Prezesie.

znajdź pracę!

ZAMIEŚĆ OFERTĘ ZOSTAW CV