Rozwiązanie umowy o pracę i zasiłek dla bezrobotnych

 

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika za
wypowiedzeniem

W tym przypadku sytuacja wygląda podobnie, jak we wcześniejszym
przypadku, rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia
stron. Jeżeli, bowiem jakakolwiek umowa o pracę zostanie
rozwiązana przez pracownika za wypowiedzeniem stosunku pracy
pracodawcy, w ciągu 6 miesięcy przed datą rejestracji w Urzędzie
Pracy, prawo do zasiłku będzie przyznane najwcześniej
po upływie 90 dni kalendarzowych od momentu rejestracji.

Wyjątki

Zasiłek dla bezrobotnych będzie normalnie przyznany w przypadku,
jedynie w przypadku, kiedy rozwiązanie umowy o pracę  przez
pracownika za wypowiedzeniem nastąpiło:

 

  • w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.

znajdź pracę!

ZAMIEŚĆ OFERTĘ ZOSTAW CV