Od kiedy liczy się okres wypowiedzenia umowy o pracę, liczony w pełnych tygodniach

 

 

  • UWAGA! Umowę o pracę zawartą na czas określony można wypowiedzieć tylko w przypadku, kiedy w umowie została zawarta klauzula możliwość możliwym wypowiedzeniu, czyli pracodawca przewidział taką ewentualność, a dodatkowo umową została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy

 

 

Jak w praktyce wylicza się moment rozpoczęcia biegu wypowiedzenia?

 

Jeżeli którakolwiek ze stron umowy zawartej na czas nieokreślony, zarówno pracownik, jak i pracodawca wypowiada warunki umowy, wypowiedzenie liczone jest wymiarze jednego lub dwóch pełnych tygodni kalendarzowych, gdzie każdy tydzień jest rozumiany kalendarzowy, a więc liczony jako 7 dni

Jako moment rozpoczęcia biegu wypowiedzenia uznaje się tu pierwszą niedzielę występującą po dniu złożenia wypowiedzenia stosunku pracy przez którąś ze stron umowy. Osdtatnim dniem wypowiedzenie jest zawsze sobota. 

(Art. 30 k.p. § 2

1

.  Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.)

Okres wypowiedzenia kończy się po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych zawsze w sobotę. Odliczając tygodniowy  lub 2 tygodniowy   okres wypowiedzenia można stwierdzić , że sobota jest ostatnim dniem, w którym można dostarczyć wypowiedzenie warunków pracy, zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. W p4raktyce ostatnim dniem na doręczenie wypowiedzenia jest zwykle piątek, bo w większośći firm tydzień 5 dniowy tydzień  roboczy kończy się właśnie w piątek. W pozostałych firmach , w których sobota jest dniem pracujacym to właśnie sobota jest ostatecznym dniem, w którym można wypowiedzeieć pracę.

Poniżej znajdą Państwo przykłady obrazujące dokładniej tę sytuację.

 

znajdź pracę!

ZAMIEŚĆ OFERTĘ ZOSTAW CV